Výlet do skláren ve Světlé nad Sázavou – den otevřených dveří

Dne 28.9. 2019

Děti ráno čekaly nasnídané, vypravené a plné očekávání. Cesta vlakem v 9.00 hod z Humpolce se nejvíce zamlouvala malým dětem – Kubíkovi a Pepíčkovi. Po hodině jízdy jsme vystoupili ve Světlé nad Sáz. Přešli jsme most přes řeku a už jsme stáli ve frontě na exkurzi. Ujala se nás slečna a před ukázkou výroby skleněných výrobků nám vyprávěla, kdy sklárna vznikla, že se zde vyráběl dříve olovnatý broušený křišťál a vystřídalo se zde několik majitelů. V současné době se ve sklárnách vyrábí především užitkové sklo a vyváží se hlavně do USA a Brazilie. Poté nám ukázala provoz výroby skleniček. Bylo tam velké teplo. Museli jsme si sundat bundy a mikiny, abychom to tam vůbec vydrželi. Některým dětem se to líbilo, jiné říkaly, že by to dělat nemohly, protože kromě velkého tepla tam byl takový hluk, že jsme neslyšely jeden druhého.

Po odchodu ze skláren jsme se vydali do zámeckého parku, kde jsme poobědvali kuřecí řízek s chlebem, který nám připravila paní kuchařka na cestu. Seděli jsme na lavičkách u jezírka a    obdivovali  jsme  kovotepecké výrobky učňů Akademie ve Světlé nad Sázavou.

Cestu k nádraží jsme zvolili po druhém břehu, kde jsme se koukali na různé pouťové atrakce. Došli jsme ulicí v Pěšinkách až k fotbalovému stadionu. Probíhal tam zápas mladých fotbalistek a tak jsme mohli posoudit, jak tento sport ovládá ženské pokolení.

Vlak nám vyjel ze Světlé nad Sázavou. Ve 13.42 hod. Nálada byla celou dobu výletu velice pohodová, děti výlet bavil, nezlobily a byli jsme příjemně unaveni. Myslím, že přínosem bylo především to, že jsme mohli vidět, jak probíhá výroba věcí, které děti běžně používají, stejně tak i  chování dětí v jiném prostředí, než v DD.

Vypracovala: Bc Lenka Doležalová

sklárny (3) sklárny (4) sklárny (6)