ÚSPĚCH VE VÝTVARNÉ SOUTĚŽI

Ke konci loňského roku se děti z našeho DD zapojily do výtvarné soutěže vyhlášené Úřadem vlády na téma ,, Nejlepší dárek před 100 lety“. Naše dívka Lucka se umístila na pěkném 5.místě, proto jsme byli pozváni do Prahy na Úřad vlády k slavnostnímu předání cen. Protože se Lucka nemohla zúčastnit, cenu jel převzít její kamarád s dalšími dvěma chlapci a tetou.

Před slavnostním předáním nás pobavil kouzelník a pak přišel ceny předávat pan Babiš, premiér ČR. S dětmi se vyfotografoval, pohovořil s nimi a pak všechny zúčastněné provedl po Úřadu vlády.

Na závěr bylo pro zúčastněné připraveno občerstvení.

Pro nás to byl velice zajímavý zážitek.                                                                                                                                                                                    Zapsala Narcisa Jiráková

IMG_20181220_121108