Křest CD Lukáše

Dne 15. 10. 2019 jsme se s p. ředitelem a vybranými dětmi zúčastnili slavnostního předání cen Bílá vrána v Rezidenci primátora města Prahy. Společnost yourchance o.p.s. realizuje celorepublikové projekty a jedním z nich je i projekt Začni správně. Jedná se o organizaci, která podporuje integraci mladých dospělých z dětských domovů a pěstounské péče do běžného života, ale i jejich uměleckou činnost.

Tento slavnostní večer společnost ocenila s podporou Arte FONDU Jiřího Mádla firmy a organizace, které pomáhají dětem z dětských domovů ve všech směrech.

Lukáš M. právě z těchto nadací získal finanční podporu na natáčení a vydání jeho CD „Na vlnách“, které slavnostně s J. Mádlem pokřtil. Zároveň zazpíval dvě písně z nového CD, spolužačky z Konzervatoře J. Ježka mu dělaly taneční doprovod. Vystoupení byla moc hezká.

Lukáš má zájem se tanci a zpěvu věnovat, umí vystupovat s jistotou a svoji práci dobře prezentovat. Myslím si, že to bylo vidět a ti, kteří se slavnostního večera účastnili, to viděli také.

Velice děkujeme nadacím a organizacím, které Lukáše nejen finančně podpořily, ale i mu umožnily prezentovat jeho činnost na veřejnosti. Dále paní Ing. I. Longinové, která spolupracuje s dětmi z našeho DD s finanční gramotností.

zapsala: Kičinová L.

20191015_172548(1)