Dobrovolníci v dětském domově

V době mimořádného stavu, vyhlášeného v České republice při nebezpečí koronavirové nákazy, zůstaly v Dětském domově Humpolec všechny děti. Děti nemohou odjíždět ke svým rodinám a nejsou povoleny ani návštěvy v zařízení. Proto je důležité nejen zajistit jim veškeré základní potřeby, ale také je zaměstnat a zabavit během celého dne. Stěžejním úkolem je domácí výuka, protože jsou uzavřené základní a střední školy. To klade velké nároky na pedagogické pracovníky, kteří jsou velice vytíženi nepřetržitými směnami a patří jim velké poděkování za zajištění chodu celého zařízení. Proto jsme velice rádi za spolupráci s Městským úřadem v Humpolci, odborem zdravotnictví a sociálních věcí, a také za spolupráci s Dobrovolnickým centrem v regionu Humpolec, Fokus Vysočina. Chceme moc poděkovat za to, že nabídli pomoc a zajistili dobrovolníky, kteří pomáhají v této nelehké situaci pedagogickým pracovníkům dětského domova. Zatím to jsou pouze 2 dobrovolníci, pedagogové, kteří pomáhají dětem především s učením. Mrzí nás, že přestože se během roku hlásí mnoho studentů na praxi do dětského domova, a mají tedy zkušenosti s prací s dětmi, v této době se nikdo z nich neozval. Dále chceme poděkovat mnoha známým i neznámým lidem, kteří zajistili a darovali dětem roušky a dezinfekční prostředky. Pokud bude trvat mimořádné opatření, uvítáme pomoc dalších dobrovolníků při práci s dětmi v našem dětském domově.

Ing. Pavel Matoušek, ředitel