Novinky

Vánoční večírek firmy ACO

Dne 20.12.2019 jsme byli pozváni a zúčastnili jsme se vánočního večírku firmy ACO ve Ždáru nad Sázavou. V pestrém  programu Lukáš a Kristýna vystoupili s pásmem písní, nejen vánočních, ale i z muzikálů. Chtěli tím poděkovat firmě za dlouholetou spolupráci s naším dětským domovem. ACO pomáhá nejen dětem odcházejícím z DD prostřednictvím nadace Začni správně, ale i finanční podporou našemu domovu během roku, vánočními dárky, poskytováním letní rekreace na Nekoři a i jinými akcemi, které podporují naši práci a děti v DD.

Velice jim tímto děkujeme a věříme, že se vystoupení všem přítomným líbilo.

Zapsala : Kičinová

Kavčí hory, Úřad vlády

15.12. proběhlo v Praze na Úřadu vlády předání cen oceněným obrázkům z výtvarné soutěže. Za náš domov si jel převzít cenu Aleš. Vše proběhlo v klidu a pohodě, prožili jsme krásný den. V České televizi to bylo velice zajímavé, prošli jsme všechna natáčecí studia, dozvěděli jsme se spoustu věcí, vyzkoušeli jsme si práci s kamerou, viděli jsme se v televizi a Aleš se aktivně zapojoval do všech činností. Po celou dobu byl moc hodný, slušný, všude zdravil, děkoval a pouštěl galantně ostatní do dveří. Na Úřadu vlády si všechny získal svou výřečností a dopodrobna vyprávěl o svém nápadu na výkres, zašel až do historie svého zdravotního stavu, kdy ho napadlo nakreslit sáňkujícího krtečka … Asi tři moderátoři s ním s chutí dělali rozhovor, protože byl opravdu velmi sdílný a všechny tím bavil. Prohlédli jsme si i celý úřad vlády, pana premiéra jsme se nedočkali, ale vyhlášení vítězů provedla jeho zástupkyně. Aleš se umístil osmý z devadesáti a dostal dvě tašky dárků.

ODNI8678 OPSB4302 RXDT4447 XWAB8777

Mikulášská v našem domově

Již tradičně jsme v domově přivítali Mikuláše, anděla a čerty s bohatou nadílkou, která se však v některých případech trošičku lišila obsahem. Někteří nezbedové dostali jako výstrahu i uhlí a brambory. Všemu předcházelo velmi zdařilé vystoupení našich dětí, které si pod vedením tety Lucky, Ivy a Lukáše připravily vystoupení tvořené z básniček, koled a úryvku z pohádky Moana. Tety kuchařky připravily bohaté občerstvení a opět nám přišla zahrát a zazpívat kapela Kolibříci.

Mikulášská nadílka v Europarku v Praze

Nadační fond Hanky Kynychové pořádal 5.12.2019 již druhý rok strom splněných přání a v rámci projektu Dopisy Ježíškovi plní společně s Europarkem Praha přání dětem z dětských domovů. Tento projekt byl veřejnosti představen v rámci mikulášského odpoledne, kde nechyběla celá řada známých tváří a samozřejmě i děti z dětských domovů, které vystoupily s choreografiemi z projektu Hejbejte se a zpívejte s Hankou Kynychovou. Z našeho domova zazpíval Lukáš se svojí spolužačkou z konzervatoře Natálkou Grossovu.

Hejbejte se a zpívejte s Hankou Kynychovou

Již 13 let tradičně patří listopad projektu Hejbejte se a zpívejte s Hankou Kynychovou, kdy se do Prahy sjedou desítky dětí z dětských domovů z celé České republiky. Letos se soutěžní workshop Nadačního fondu Hanky Kynychové konal 23. listopadu v jejím fitku na Pankráci.

Děti tančily s Hankou Kynychovou i s předními českými tanečníky. Na své si přišly i děti, které rády zpívají. Mohly si vyzkoušet muzikálový workshop s Míšou Tomešovou nebo vyslechnout rady hlasové koučky soutěže Tvoje tvář má známý hlas Lindy Finkové. Míša Tomešová s dětmi nacvičila část z muzikálu Vlasy.

Z našich dětí se zúčastnil Lukáš, Petra, Kristýna a Denisa. Vybraly si účast v muzikálovém workshopu a Lukáš s Kristýnou obsadili krásné 2. místo.

Ceny a diplomy vítězům předávala herečka Kaira Hrachovcová.

Hanka Kynychová letošní ročník pojala jinak. „Rozhodli jsme se vyjet do dětský domovů. Už jsme jich několik navštívili a do dalších se chystáme na jaře v rámci dalšího ročníku. Cvičím s dětmi, povídáme si, vzpomínáme na staré choreografie, je to moc fajn. Jsem pyšná, když vidím na zdech diplomy z našich akcí, medaile a poháry. Vnímám, že náš projekt je pro dětské domovy důležitý a mají nás rádi. Moc si toho vážím. Děti z dětských domovů, tety a ředitelé jsou neodmyslitelnou součástí našich životů. Myslím tím sebe, svůj tým lektorů i manažerku. Snažíme se vymýšlet stále něco nového, abychom prospěli,“ popsala známá cvičitelka.

Bylo moc fajn se opět setkat. Užili jsme společné chvíle a těšíme se na další setkání.

IMG_3002 IMG_3005 IMG_3007 IMG_3008

Křest CD Lukáše

Dne 15. 10. 2019 jsme se s p. ředitelem a vybranými dětmi zúčastnili slavnostního předání cen Bílá vrána v Rezidenci primátora města Prahy. Společnost yourchance o.p.s. realizuje celorepublikové projekty a jedním z nich je i projekt Začni správně. Jedná se o organizaci, která podporuje integraci mladých dospělých z dětských domovů a pěstounské péče do běžného života, ale i jejich uměleckou činnost.

Tento slavnostní večer společnost ocenila s podporou Arte FONDU Jiřího Mádla firmy a organizace, které pomáhají dětem z dětských domovů ve všech směrech.

Lukáš M. právě z těchto nadací získal finanční podporu na natáčení a vydání jeho CD „Na vlnách“, které slavnostně s J. Mádlem pokřtil. Zároveň zazpíval dvě písně z nového CD, spolužačky z Konzervatoře J. Ježka mu dělaly taneční doprovod. Vystoupení byla moc hezká.

Lukáš má zájem se tanci a zpěvu věnovat, umí vystupovat s jistotou a svoji práci dobře prezentovat. Myslím si, že to bylo vidět a ti, kteří se slavnostního večera účastnili, to viděli také.

Velice děkujeme nadacím a organizacím, které Lukáše nejen finančně podpořily, ale i mu umožnily prezentovat jeho činnost na veřejnosti. Dále paní Ing. I. Longinové, která spolupracuje s dětmi z našeho DD s finanční gramotností.

zapsala: Kičinová L.

20191015_172548(1)

BABÍ LÉTO – DD ŽÍCHOVEC – 5.10.2019 – 16.ročník

Pozvání na tradiční setkání dětských domovů v Žíchovci jsme přijali s radostí. Vybraná skupinka dětí musela vzhledem k dlouhé trase a z časových důvodů brzy ráno vstávat a absolvovat dlouhou cestu autem. Sportovní a vědomostní hry byly naplánované od 9 – 15h. Celou akci zahájil ředitel domova p. Peikert, vysvětlil průběh a pravidla her a každému předal balíček s občerstvením. Organizace Campamento zajistila program her a zajímavých úkolů na trase dlouhé asi 2km.
Soutěž byla zaměřena na 30. výročí od „ Sametové revoluce.“

Na jednotlivých stanovištích je čekali pořadatelé v dobových kostýmech z let socialismu. Děti se seznamovaly s životem před rokem 1989. Naše skupinka se s velkou chutí a společnými silami zapojila do plnění jednotlivých úkolů zaměřených na toto období. Překvapením pro mladé účastníky byl státní systém před revolucí, fungování STB, obchodů a společenského života. Všichni si užili hodně legrace, sportování, ale i přemýšlení jak správně úkol vyřešit. Počasí nám nepřálo, pršelo, bylo větrno, ale děti statečně soutěžily.
Bojovníci překonali všechny překážky a podařilo se jim umístit na krásném 3. místě z deseti DD. Na diplomu byla zapsána myšlenka:

„ Děkuji vám za získání nových přátel, mou první zkušenost s cestováním časem a objevení nové a svobodné republiky.“ Odměnou pro vítěze byly upomínkové předměty, trička, šátky, pastelky,sladkosti,.. Na závěr si všichni zúčastnění opekli špekáčky u táboráku a rozloučili se s předběžnou pozvánkou na další ročník.

Zapsala Iva Fialová

DSCN6063 DSCN6070

Výlet do skláren ve Světlé nad Sázavou – den otevřených dveří

Dne 28.9. 2019

Děti ráno čekaly nasnídané, vypravené a plné očekávání. Cesta vlakem v 9.00 hod z Humpolce se nejvíce zamlouvala malým dětem – Kubíkovi a Pepíčkovi. Po hodině jízdy jsme vystoupili ve Světlé nad Sáz. Přešli jsme most přes řeku a už jsme stáli ve frontě na exkurzi. Ujala se nás slečna a před ukázkou výroby skleněných výrobků nám vyprávěla, kdy sklárna vznikla, že se zde vyráběl dříve olovnatý broušený křišťál a vystřídalo se zde několik majitelů. V současné době se ve sklárnách vyrábí především užitkové sklo a vyváží se hlavně do USA a Brazilie. Poté nám ukázala provoz výroby skleniček. Bylo tam velké teplo. Museli jsme si sundat bundy a mikiny, abychom to tam vůbec vydrželi. Některým dětem se to líbilo, jiné říkaly, že by to dělat nemohly, protože kromě velkého tepla tam byl takový hluk, že jsme neslyšely jeden druhého.

Po odchodu ze skláren jsme se vydali do zámeckého parku, kde jsme poobědvali kuřecí řízek s chlebem, který nám připravila paní kuchařka na cestu. Seděli jsme na lavičkách u jezírka a    obdivovali  jsme  kovotepecké výrobky učňů Akademie ve Světlé nad Sázavou.

Cestu k nádraží jsme zvolili po druhém břehu, kde jsme se koukali na různé pouťové atrakce. Došli jsme ulicí v Pěšinkách až k fotbalovému stadionu. Probíhal tam zápas mladých fotbalistek a tak jsme mohli posoudit, jak tento sport ovládá ženské pokolení.

Vlak nám vyjel ze Světlé nad Sázavou. Ve 13.42 hod. Nálada byla celou dobu výletu velice pohodová, děti výlet bavil, nezlobily a byli jsme příjemně unaveni. Myslím, že přínosem bylo především to, že jsme mohli vidět, jak probíhá výroba věcí, které děti běžně používají, stejně tak i  chování dětí v jiném prostředí, než v DD.

Vypracovala: Bc Lenka Doležalová

sklárny (3) sklárny (4) sklárny (6)

 

Cestami Oktaviána Strádala za opečeným špekáčkem

Jako každý rok jsem se zúčastnili i letos 45.ročníku pochodu, který pořádá KČT Humpolec. Pěší trasy vedoucí na hrad Orlík byly  tři dle náročnosti. Vzhledem k  mladším dětem, které by delší cestu zvládaly obtížně, jsme vybrali 6 km a také z důvodu, že jsme se chtěli nejen projít, ale také si prohlédnout  okolí hradu, vyjít  na rozhlednu, zatančit a zazpívat si se skupinou Kolibříci.

U zápisu všichni obdrželi mapu  s  popisem trasy. Vyšli jsme směrem k sokolovně, u Pomníku rumunských vojáků jsme šli nahoru kolem Městské hájovny, dále po žluté turistické značce do Plačkova a dále na Rozkoš až ke zřícenině hradu Orlík.  V cíli bylo zajištěno občerstvení, každý dostal špekáček a upomínkové předměty od KČT.

Počasí nám velice přálo, děti byly hodné, spokojené, velice se zaujetím prohlížely všechny prostory hradu.

Cestou zpět jsme se stavili na školní statek, ušli celkem  12 km. Pohovořili jsme a vysvětlili dětem také význam tohoto pochodu, který je na počest pana O. Strádala, který se v šedesátých letech zasloužil o znovuobnovení odboru turistiky na Humpolecku.

zapsala  Kičinová L.

DSCN6016 DSCN6018 DSCN6020 DSCN6042 DSCN6053 DSCN6054

 

Den otevřených dveří ve firmě ACO

Dne 7. 9. 2019 jsme navštívili firmu ACO Indrustries k.s. v  Přibyslavi, která pořádala Den otevřených dveří. Zaměstnanci připravili pro rodinné příslušníky, přátele i širokou veřejnost velice pěkný program. Vzhledem k tomu, že je firma již několik let  významným sponzorem našeho dětského domova, rádi jsme se účastnili nejen zábavného programu, ale i  využili možnosti vystoupit se svým hudebním programem v  kavárně.

Paní Irena a Martina ( dlouholeté zaměstnankyně) nám velice pomohly a zajistily s podporou vedení firmy dobročinnou kavárnu, kde bude výtěžek věnován právě našemu domovu. Pro zpestření příjemného posezení Lukáš M. s Kristýnou T. po celý den vystupovali s připraveným programem. Velice zdařile zpívali duety i sóla písní z muzikálů a pohádek, z domácí i zahraniční scény a také přidali písně vlastní. Kristýna zahrála krásně na housle. Bylo to velice pěkné, všem se vystoupení velice líbila a vystupující sklidili zasloužený úspěch. Lucka B. s ostatním dětmi  předváděla výrobky dětí, které si bylo možno zakoupit.  Jednalo se o ruční práce, malované hrnky,  košíky z pedigu, malované šátky, kachličky, obrázky z přírodnin, výrobky z keramiky, drátků, korálků, šperky a mnoho dalších.

Velice děkujeme firmě ACO za příjemný den, za ochotu pomáhat našim dětem a za organ. zajištění paní Ireně a Martině : )

Zapsala Kičinová L.

DSCN5950 DSCN5959 DSCN5964