Novinky

Křest CD Lukáše

Dne 15. 10. 2019 jsme se s p. ředitelem a vybranými dětmi zúčastnili slavnostního předání cen Bílá vrána v Rezidenci primátora města Prahy. Společnost yourchance o.p.s. realizuje celorepublikové projekty a jedním z nich je i projekt Začni správně. Jedná se o organizaci, která podporuje integraci mladých dospělých z dětských domovů a pěstounské péče do běžného života, ale i jejich uměleckou činnost.

Tento slavnostní večer společnost ocenila s podporou Arte FONDU Jiřího Mádla firmy a organizace, které pomáhají dětem z dětských domovů ve všech směrech.

Lukáš M. právě z těchto nadací získal finanční podporu na natáčení a vydání jeho CD „Na vlnách“, které slavnostně s J. Mádlem pokřtil. Zároveň zazpíval dvě písně z nového CD, spolužačky z Konzervatoře J. Ježka mu dělaly taneční doprovod. Vystoupení byla moc hezká.

Lukáš má zájem se tanci a zpěvu věnovat, umí vystupovat s jistotou a svoji práci dobře prezentovat. Myslím si, že to bylo vidět a ti, kteří se slavnostního večera účastnili, to viděli také.

Velice děkujeme nadacím a organizacím, které Lukáše nejen finančně podpořily, ale i mu umožnily prezentovat jeho činnost na veřejnosti. Dále paní Ing. I. Longinové, která spolupracuje s dětmi z našeho DD s finanční gramotností.

zapsala: Kičinová L.

BABÍ LÉTO – DD ŽÍCHOVEC – 5.10.2019 – 16.ročník

Pozvání na tradiční setkání dětských domovů v Žíchovci jsme přijali s radostí. Vybraná skupinka dětí musela vzhledem k dlouhé trase a z časových důvodů brzy ráno vstávat a absolvovat dlouhou cestu autem. Sportovní a vědomostní hry byly naplánované od 9 – 15h. Celou akci zahájil ředitel domova p. Peikert, vysvětlil průběh a pravidla her a každému předal balíček s občerstvením. Organizace Campamento zajistila program her a zajímavých úkolů na trase dlouhé asi 2km.
Soutěž byla zaměřena na 30. výročí od „ Sametové revoluce.“

Na jednotlivých stanovištích je čekali pořadatelé v dobových kostýmech z let socialismu. Děti se seznamovaly s životem před rokem 1989. Naše skupinka se s velkou chutí a společnými silami zapojila do plnění jednotlivých úkolů zaměřených na toto období. Překvapením pro mladé účastníky byl státní systém před revolucí, fungování STB, obchodů a společenského života. Všichni si užili hodně legrace, sportování, ale i přemýšlení jak správně úkol vyřešit. Počasí nám nepřálo, pršelo, bylo větrno, ale děti statečně soutěžily.
Bojovníci překonali všechny překážky a podařilo se jim umístit na krásném 3. místě z deseti DD. Na diplomu byla zapsána myšlenka:

„ Děkuji vám za získání nových přátel, mou první zkušenost s cestováním časem a objevení nové a svobodné republiky.“ Odměnou pro vítěze byly upomínkové předměty, trička, šátky, pastelky,sladkosti,.. Na závěr si všichni zúčastnění opekli špekáčky u táboráku a rozloučili se s předběžnou pozvánkou na další ročník.

Zapsala Iva Fialová

DSCN6063 DSCN6070

Výlet do skláren ve Světlé nad Sázavou – den otevřených dveří

Dne 28.9. 2019

Děti ráno čekaly nasnídané, vypravené a plné očekávání. Cesta vlakem v 9.00 hod z Humpolce se nejvíce zamlouvala malým dětem – Kubíkovi a Pepíčkovi. Po hodině jízdy jsme vystoupili ve Světlé nad Sáz. Přešli jsme most přes řeku a už jsme stáli ve frontě na exkurzi. Ujala se nás slečna a před ukázkou výroby skleněných výrobků nám vyprávěla, kdy sklárna vznikla, že se zde vyráběl dříve olovnatý broušený křišťál a vystřídalo se zde několik majitelů. V současné době se ve sklárnách vyrábí především užitkové sklo a vyváží se hlavně do USA a Brazilie. Poté nám ukázala provoz výroby skleniček. Bylo tam velké teplo. Museli jsme si sundat bundy a mikiny, abychom to tam vůbec vydrželi. Některým dětem se to líbilo, jiné říkaly, že by to dělat nemohly, protože kromě velkého tepla tam byl takový hluk, že jsme neslyšely jeden druhého.

Po odchodu ze skláren jsme se vydali do zámeckého parku, kde jsme poobědvali kuřecí řízek s chlebem, který nám připravila paní kuchařka na cestu. Seděli jsme na lavičkách u jezírka a    obdivovali  jsme  kovotepecké výrobky učňů Akademie ve Světlé nad Sázavou.

Cestu k nádraží jsme zvolili po druhém břehu, kde jsme se koukali na různé pouťové atrakce. Došli jsme ulicí v Pěšinkách až k fotbalovému stadionu. Probíhal tam zápas mladých fotbalistek a tak jsme mohli posoudit, jak tento sport ovládá ženské pokolení.

Vlak nám vyjel ze Světlé nad Sázavou. Ve 13.42 hod. Nálada byla celou dobu výletu velice pohodová, děti výlet bavil, nezlobily a byli jsme příjemně unaveni. Myslím, že přínosem bylo především to, že jsme mohli vidět, jak probíhá výroba věcí, které děti běžně používají, stejně tak i  chování dětí v jiném prostředí, než v DD.

Vypracovala: Bc Lenka Doležalová

sklárny (3) sklárny (4) sklárny (6)

 

Cestami Oktaviána Strádala za opečeným špekáčkem

Jako každý rok jsem se zúčastnili i letos 45.ročníku pochodu, který pořádá KČT Humpolec. Pěší trasy vedoucí na hrad Orlík byly  tři dle náročnosti. Vzhledem k  mladším dětem, které by delší cestu zvládaly obtížně, jsme vybrali 6 km a také z důvodu, že jsme se chtěli nejen projít, ale také si prohlédnout  okolí hradu, vyjít  na rozhlednu, zatančit a zazpívat si se skupinou Kolibříci.

U zápisu všichni obdrželi mapu  s  popisem trasy. Vyšli jsme směrem k sokolovně, u Pomníku rumunských vojáků jsme šli nahoru kolem Městské hájovny, dále po žluté turistické značce do Plačkova a dále na Rozkoš až ke zřícenině hradu Orlík.  V cíli bylo zajištěno občerstvení, každý dostal špekáček a upomínkové předměty od KČT.

Počasí nám velice přálo, děti byly hodné, spokojené, velice se zaujetím prohlížely všechny prostory hradu.

Cestou zpět jsme se stavili na školní statek, ušli celkem  12 km. Pohovořili jsme a vysvětlili dětem také význam tohoto pochodu, který je na počest pana O. Strádala, který se v šedesátých letech zasloužil o znovuobnovení odboru turistiky na Humpolecku.

zapsala  Kičinová L.

DSCN6016 DSCN6018 DSCN6020 DSCN6042 DSCN6053 DSCN6054

 

Den otevřených dveří ve firmě ACO

Dne 7. 9. 2019 jsme navštívili firmu ACO Indrustries k.s. v  Přibyslavi, která pořádala Den otevřených dveří. Zaměstnanci připravili pro rodinné příslušníky, přátele i širokou veřejnost velice pěkný program. Vzhledem k tomu, že je firma již několik let  významným sponzorem našeho dětského domova, rádi jsme se účastnili nejen zábavného programu, ale i  využili možnosti vystoupit se svým hudebním programem v  kavárně.

Paní Irena a Martina ( dlouholeté zaměstnankyně) nám velice pomohly a zajistily s podporou vedení firmy dobročinnou kavárnu, kde bude výtěžek věnován právě našemu domovu. Pro zpestření příjemného posezení Lukáš M. s Kristýnou T. po celý den vystupovali s připraveným programem. Velice zdařile zpívali duety i sóla písní z muzikálů a pohádek, z domácí i zahraniční scény a také přidali písně vlastní. Kristýna zahrála krásně na housle. Bylo to velice pěkné, všem se vystoupení velice líbila a vystupující sklidili zasloužený úspěch. Lucka B. s ostatním dětmi  předváděla výrobky dětí, které si bylo možno zakoupit.  Jednalo se o ruční práce, malované hrnky,  košíky z pedigu, malované šátky, kachličky, obrázky z přírodnin, výrobky z keramiky, drátků, korálků, šperky a mnoho dalších.

Velice děkujeme firmě ACO za příjemný den, za ochotu pomáhat našim dětem a za organ. zajištění paní Ireně a Martině : )

Zapsala Kičinová L.

DSCN5950 DSCN5959 DSCN5964

 

Rekreační pobyt Nekoř 17. – 24. 8. 2019

Letos jsme stejně jako v předchozích letech vyrazili na prázdninovou rekreaci na chatu v blízkosti přehradní nádrže Pastviny, v katastru obce Nekoř.  Týdenní pobyt na podnikové chatě firmy Aco Industries nám zajistila paní Irena Apeltová a celým pobytem nás doprovázela.  Rekreaci jsme si velmi užili. Počasí nám přálo, koupali jsme se, houbařili, chodili na krátké výlety kolem přehrady i na delší túry. Nechyběly ani soutěže, společenské hry a posezení u ohýnku spojené s opékáním špekáčků.  Děti si velmi oblíbily vycházky spojené s krmením kaprů v blízkosti hráze. Nechyběl ani celodenní výlet na Dolní Moravu, kde jsme se projeli lanovkou, prošli si Stezku v oblacích a obdivovali krásný výhled na Orlické hory a Kralický Sněžník. Při zpáteční cestě jsme se zastavili v klášteře na Hoře Matky Boží v Dolní Hedči, který je vyhledávaným poutním místem. Prohlédli jsme si místní kostel  a kochali se výhledem do kraje. Další den jsme vyrazili autobusem do blízkého městečka Letohrad, kde jsme si prohlédli muzeum řemesel, prohlídka byla zpestřena zábavným vědomostním kvízem. Prošli jsme si i historické centrum města, zpět na chatu jsme se poté vrátili pěšky.  Rekreační pobyt jsme si všichni velmi užili, paní Apeltová se nám po celou dobu úžasně věnovala, velmi jí děkujeme za zprostředkování krásné rekreace. Náš dík patří i tetě kuchařce Martě za vynikající stravování během pobytu, všichni jsme přibrali.

Zapsala: Tereza Syrovátková

IMG-20190819-WA0032 IMG-20190819-WA0033 IMG-20190819-WA0034 IMG-20190819-WA0038 IMG-20190819-WA0040 IMG-20190825-WA0007

„Ahoj prázdniny“

To to ale uteklo a je po prázdninách. Ale letošní jsme si opět krásně užili. Nejen, že nám přálo počasí, ale měli jsme i spoustu zajímavých akcí. Hned, po obdržení vysvědčení, se celý domov přestěhoval opět na naši rekreační chalupu do obce Křepiny. Tam jsme trávili většinu prázdnin a moc jsme si ten čas užívali. Tety pro nás připravily spoustu zajímavých činností. Chodili jsme na výlety do okolí, jezdili na kole, vyráběli výrobky z různých materiálů, hráli jsme spoustu her, dělali ohýnky, opékali buřty, zpívali s kytarou a hlavně se koupali. Vybraná skupinka dětí strávila v červenci týden se strejdou ředitelem na Lipně a v srpnu jsme všichni odjeli do Orlických hor, na Nekoř, do zapůjčené chalupy od firmy ACO Přibyslav. I tam jsme si již po několikáté užili krásný turistický týden. Někteří z nás trávili část prázdnin i ve svých rodinách.

IMG_2497 IMG_2502 IMG_2504 IMG_2509 IMG_2510 IMG_2511 IMG_2513 IMG_2514 IMG_2515 IMG_2516 IMG_2517 IMG_2518 IMG_2519 IMG_2520

Den dětí s Českou spořitelnou

Dne 10.6. 2019 proběhl Den dětí s Českou spořitelnou v areálu našeho domova.

Zaměstnanci spořitelen z Kraje Vysočina připravili pestrý program. Po úvodním společném přivítaní  a představení obdrželo každé dítě soutěžní kartičku, průběžně procházely stanoviště a plnily úkoly. Zařazeny byly disciplíny nejen sportovní, ale i vědomostní, zábavné, postřehové a vytrvalostní. Všichni soutěžili po celé odpoledne s nadšením a zaujetím. Především malování na obličej, slalom na kolech, hra šipky, pojídání koláče na provázku a v neposlední řadě úkoly s virtuálními brýlemi, patřily mezi nejoblíbenější.

Poslední soutěžní úkol byl společný, kde proti sobě zabojovala družstva chlapců a děvčat s podporou vedení DD a některých zaměstnanců spořitelny. O to bylo kládí napínavější a zábavnější. Úkolem bylo, dolévat plastovou trubku vodou malým kelímkem, až vyplave malý míček, který byl  umístěný na dně. Družstva se velice snažila a s rozdílem několika vteřin vyhráli chlapci. Dostali sladkou  odměnu.

Na závěr proběhlo slavnostní ukončení a předání hodnotných cen. Děti obdržely batohy, příslušenství k PC, čepice, plážové tašky, termohrnky, šátky, bižuterii, sladkosti a jiné upomínkové předměty,.. Vítězové z řad chlapců a dívek obdrželi tablet, což je velice překvapilo a potěšilo.

Na oplátku děti předaly, jako poděkování, ručně vyrobené dárky – květináče, svícny, tašky s batikovanou tematikou,..

Za příjemně strávené odpoledne všem organizátorům děkuje a stejně tak České spořitelně.

Zapsala Kičinová L.

den dětí (10)s ČS den dětí (11)s ČS den dětí (12)s ČS den dětí (14)s ČS den dětí (15)s ČS den dětí (16)s ČS den dětí (17)s ČS den dětí (18)s ČS den dětí (19)s ČS

SPORTOVNÍ HRY

Již tradičně se v jeden květnový den konaly na humpoleckém stadionu Sportovní hry pro děti z dětských domovů. Bohužel rovněž tradičně nám nepřálo počasí a tak jsme narychlo původně plánovaný termín 22.5. přesunuli na 23.5. Tento den bylo počasí milostivější a tak se mohli o medaile v disciplínách lehké atletiky a malé kopané poprat atleti z pěti dětských domovů – sousedních Senožat, Nové Vsi u Chotěboře, Písku, Radenína a pořádajícího humpoleckého domova. Díky nevlídnému počasí byla účast menší, neboť nový termín nevyhovoval třem původně nahlášeným domovům. Přesto všichni závodili v plném nasazení a za bouřlivého povzbuzování. Naše děti obsadily krásná dvě první místa a tři druhá místa. Na závěr vítězové obdrželi diplomy, medaile a drobnou sladkost. Domů odjížděli všichni spokojeni, neboť organizace díky panu Krpálkovi probíhala bezchybně a k celkové pohodě přispělo i město Humpolec poskytnutím finanční dotace.

1 2 3 IMG_2164

DESKOHRÁTKY

 

V sobotu 11. 5. 2019 byla pro všechny přítomné děti a sloužící tety připravena v jídelně DD akce s názvem Deskohrátky. Počasí nám přálo, venku vydatně pršelo, a tak jsme si mohly zpříjemnit odpoledne novými deskoherními zážitky.  V nabídce bylo přes 50 moderních stolních her, nechyběly hry vědomostní, postřehové, kooperační i ryze strategické. Mezi dětmi velmi oblíbenou hru patří již tradičně  Ubongo, součástí  deskohraní byl tedy i turnaj v její juniorské i klasické verzi.  Velké oblibě se těšila i vítězná hra festivalu Kinderspiel des Jahres 2017  Ice cool – Ledová škola,  cvrnkací hra, ve které figurky zatáčejí a skáčou.  Na závěr  téměř  tří hodinového maratonu hraní si děti odnesly diplomy a drobné ceny.

Děkuji tetám za pomoc při organizaci.

Zapsala: T. Syrovátková

deskohrátky (1) deskohrátky (2) deskohrátky (7) deskohrátky (9) deskohrátky (20)