Novinky

Nový rok 2020

Na Nový rok jsme se s dětmi vydali na procházku, šli jsme na hrad Orlík, kde jsme vystoupali na rozhlednu. Bylo nádherné počasí, svítilo slunce, proto byl nádherný výhled po okolí.

K poslechu na hradě hrála naše oblíbená kapela Kolibříci. Byli jsme nemile překvapeni, jak je les kolem hradu Orlík vykácený kvůli kůrovci. Procházku jsme si užili, všem se líbila.

                                                                                                                                                                                                                                                                  Zapsala: Kateřina Klofáčová

1_IMG_20200101_140406 IMG_20200101_133925 IMG_20200101_134539 IMG_20200101_135712 IMG_20200101_135921 IMG_20200101_140823

ŠTĚDRÝ DEN

Jako každoročně trávila asi polovina dětí svátky v domově. Vánoce slavíme stejně jako v rodině. Děti od rána sledovaly pohádky, starší pomáhaly s přípravou štědrovečerní tabule, k obědu jsme měli jen polévku, abychom viděli zlaté prasátko. Odpoledne jsme tradičně šli na procházku po městě, po slavnostní večeři si popovídali o tradicích, zvycích,… následovalo společné rozbalování dárků u stromečku.

Štědrý den proběhl v klidné, příjemné atmosféře, děti se celý den těšily. Dárečků dostaly hodně a měli všichni velikou radost.

Velké díky patří sponzorům, kteří zajistili a zprostředkovali krásné dárky a udělali tím dětem kouzelné Vánoce.

Zapsala:  Kičinová

výběr (1) výběr (2) výběr (4) výběr (5) výběr (6) výběr (8) výběr (10) výběr (11) DSCN6188 IMG_20191224_175756 JRJW8723

Vánoční večírek firmy ACO

Dne 20.12.2019 jsme byli pozváni a zúčastnili jsme se vánočního večírku firmy ACO ve Ždáru nad Sázavou. V pestrém  programu Lukáš a Kristýna vystoupili s pásmem písní, nejen vánočních, ale i z muzikálů. Chtěli tím poděkovat firmě za dlouholetou spolupráci s naším dětským domovem. ACO pomáhá nejen dětem odcházejícím z DD prostřednictvím nadace Začni správně, ale i finanční podporou našemu domovu během roku, vánočními dárky, poskytováním letní rekreace na Nekoři a i jinými akcemi, které podporují naši práci a děti v DD.

Velice jim tímto děkujeme a věříme, že se vystoupení všem přítomným líbilo.

Zapsala : Kičinová

Kavčí hory, Úřad vlády

15.12. proběhlo v Praze na Úřadu vlády předání cen oceněným obrázkům z výtvarné soutěže. Za náš domov si jel převzít cenu Aleš. Vše proběhlo v klidu a pohodě, prožili jsme krásný den. V České televizi to bylo velice zajímavé, prošli jsme všechna natáčecí studia, dozvěděli jsme se spoustu věcí, vyzkoušeli jsme si práci s kamerou, viděli jsme se v televizi a Aleš se aktivně zapojoval do všech činností. Po celou dobu byl moc hodný, slušný, všude zdravil, děkoval a pouštěl galantně ostatní do dveří. Na Úřadu vlády si všechny získal svou výřečností a dopodrobna vyprávěl o svém nápadu na výkres, zašel až do historie svého zdravotního stavu, kdy ho napadlo nakreslit sáňkujícího krtečka … Asi tři moderátoři s ním s chutí dělali rozhovor, protože byl opravdu velmi sdílný a všechny tím bavil. Prohlédli jsme si i celý úřad vlády, pana premiéra jsme se nedočkali, ale vyhlášení vítězů provedla jeho zástupkyně. Aleš se umístil osmý z devadesáti a dostal dvě tašky dárků.

ODNI8678 OPSB4302 RXDT4447 XWAB8777

Mikulášská v našem domově

Již tradičně jsme v domově přivítali Mikuláše, anděla a čerty s bohatou nadílkou, která se však v některých případech trošičku lišila obsahem. Někteří nezbedové dostali jako výstrahu i uhlí a brambory. Všemu předcházelo velmi zdařilé vystoupení našich dětí, které si pod vedením tety Lucky, Ivy a Lukáše připravily vystoupení tvořené z básniček, koled a úryvku z pohádky Moana. Tety kuchařky připravily bohaté občerstvení a opět nám přišla zahrát a zazpívat kapela Kolibříci.

Mikulášská nadílka v Europarku v Praze

Nadační fond Hanky Kynychové pořádal 5.12.2019 již druhý rok strom splněných přání a v rámci projektu Dopisy Ježíškovi plní společně s Europarkem Praha přání dětem z dětských domovů. Tento projekt byl veřejnosti představen v rámci mikulášského odpoledne, kde nechyběla celá řada známých tváří a samozřejmě i děti z dětských domovů, které vystoupily s choreografiemi z projektu Hejbejte se a zpívejte s Hankou Kynychovou. Z našeho domova zazpíval Lukáš se svojí spolužačkou z konzervatoře Natálkou Grossovu.

Hejbejte se a zpívejte s Hankou Kynychovou

Již 13 let tradičně patří listopad projektu Hejbejte se a zpívejte s Hankou Kynychovou, kdy se do Prahy sjedou desítky dětí z dětských domovů z celé České republiky. Letos se soutěžní workshop Nadačního fondu Hanky Kynychové konal 23. listopadu v jejím fitku na Pankráci.

Děti tančily s Hankou Kynychovou i s předními českými tanečníky. Na své si přišly i děti, které rády zpívají. Mohly si vyzkoušet muzikálový workshop s Míšou Tomešovou nebo vyslechnout rady hlasové koučky soutěže Tvoje tvář má známý hlas Lindy Finkové. Míša Tomešová s dětmi nacvičila část z muzikálu Vlasy.

Z našich dětí se zúčastnil Lukáš, Petra, Kristýna a Denisa. Vybraly si účast v muzikálovém workshopu a Lukáš s Kristýnou obsadili krásné 2. místo.

Ceny a diplomy vítězům předávala herečka Kaira Hrachovcová.

Hanka Kynychová letošní ročník pojala jinak. „Rozhodli jsme se vyjet do dětský domovů. Už jsme jich několik navštívili a do dalších se chystáme na jaře v rámci dalšího ročníku. Cvičím s dětmi, povídáme si, vzpomínáme na staré choreografie, je to moc fajn. Jsem pyšná, když vidím na zdech diplomy z našich akcí, medaile a poháry. Vnímám, že náš projekt je pro dětské domovy důležitý a mají nás rádi. Moc si toho vážím. Děti z dětských domovů, tety a ředitelé jsou neodmyslitelnou součástí našich životů. Myslím tím sebe, svůj tým lektorů i manažerku. Snažíme se vymýšlet stále něco nového, abychom prospěli,“ popsala známá cvičitelka.

Bylo moc fajn se opět setkat. Užili jsme společné chvíle a těšíme se na další setkání.

IMG_3002 IMG_3005 IMG_3007 IMG_3008

Křest CD Lukáše

Dne 15. 10. 2019 jsme se s p. ředitelem a vybranými dětmi zúčastnili slavnostního předání cen Bílá vrána v Rezidenci primátora města Prahy. Společnost yourchance o.p.s. realizuje celorepublikové projekty a jedním z nich je i projekt Začni správně. Jedná se o organizaci, která podporuje integraci mladých dospělých z dětských domovů a pěstounské péče do běžného života, ale i jejich uměleckou činnost.

Tento slavnostní večer společnost ocenila s podporou Arte FONDU Jiřího Mádla firmy a organizace, které pomáhají dětem z dětských domovů ve všech směrech.

Lukáš M. právě z těchto nadací získal finanční podporu na natáčení a vydání jeho CD „Na vlnách“, které slavnostně s J. Mádlem pokřtil. Zároveň zazpíval dvě písně z nového CD, spolužačky z Konzervatoře J. Ježka mu dělaly taneční doprovod. Vystoupení byla moc hezká.

Lukáš má zájem se tanci a zpěvu věnovat, umí vystupovat s jistotou a svoji práci dobře prezentovat. Myslím si, že to bylo vidět a ti, kteří se slavnostního večera účastnili, to viděli také.

Velice děkujeme nadacím a organizacím, které Lukáše nejen finančně podpořily, ale i mu umožnily prezentovat jeho činnost na veřejnosti. Dále paní Ing. I. Longinové, která spolupracuje s dětmi z našeho DD s finanční gramotností.

zapsala: Kičinová L.

20191015_172548(1)

BABÍ LÉTO – DD ŽÍCHOVEC – 5.10.2019 – 16.ročník

Pozvání na tradiční setkání dětských domovů v Žíchovci jsme přijali s radostí. Vybraná skupinka dětí musela vzhledem k dlouhé trase a z časových důvodů brzy ráno vstávat a absolvovat dlouhou cestu autem. Sportovní a vědomostní hry byly naplánované od 9 – 15h. Celou akci zahájil ředitel domova p. Peikert, vysvětlil průběh a pravidla her a každému předal balíček s občerstvením. Organizace Campamento zajistila program her a zajímavých úkolů na trase dlouhé asi 2km.
Soutěž byla zaměřena na 30. výročí od „ Sametové revoluce.“

Na jednotlivých stanovištích je čekali pořadatelé v dobových kostýmech z let socialismu. Děti se seznamovaly s životem před rokem 1989. Naše skupinka se s velkou chutí a společnými silami zapojila do plnění jednotlivých úkolů zaměřených na toto období. Překvapením pro mladé účastníky byl státní systém před revolucí, fungování STB, obchodů a společenského života. Všichni si užili hodně legrace, sportování, ale i přemýšlení jak správně úkol vyřešit. Počasí nám nepřálo, pršelo, bylo větrno, ale děti statečně soutěžily.
Bojovníci překonali všechny překážky a podařilo se jim umístit na krásném 3. místě z deseti DD. Na diplomu byla zapsána myšlenka:

„ Děkuji vám za získání nových přátel, mou první zkušenost s cestováním časem a objevení nové a svobodné republiky.“ Odměnou pro vítěze byly upomínkové předměty, trička, šátky, pastelky,sladkosti,.. Na závěr si všichni zúčastnění opekli špekáčky u táboráku a rozloučili se s předběžnou pozvánkou na další ročník.

Zapsala Iva Fialová

DSCN6063 DSCN6070

Výlet do skláren ve Světlé nad Sázavou – den otevřených dveří

Dne 28.9. 2019

Děti ráno čekaly nasnídané, vypravené a plné očekávání. Cesta vlakem v 9.00 hod z Humpolce se nejvíce zamlouvala malým dětem – Kubíkovi a Pepíčkovi. Po hodině jízdy jsme vystoupili ve Světlé nad Sáz. Přešli jsme most přes řeku a už jsme stáli ve frontě na exkurzi. Ujala se nás slečna a před ukázkou výroby skleněných výrobků nám vyprávěla, kdy sklárna vznikla, že se zde vyráběl dříve olovnatý broušený křišťál a vystřídalo se zde několik majitelů. V současné době se ve sklárnách vyrábí především užitkové sklo a vyváží se hlavně do USA a Brazilie. Poté nám ukázala provoz výroby skleniček. Bylo tam velké teplo. Museli jsme si sundat bundy a mikiny, abychom to tam vůbec vydrželi. Některým dětem se to líbilo, jiné říkaly, že by to dělat nemohly, protože kromě velkého tepla tam byl takový hluk, že jsme neslyšely jeden druhého.

Po odchodu ze skláren jsme se vydali do zámeckého parku, kde jsme poobědvali kuřecí řízek s chlebem, který nám připravila paní kuchařka na cestu. Seděli jsme na lavičkách u jezírka a    obdivovali  jsme  kovotepecké výrobky učňů Akademie ve Světlé nad Sázavou.

Cestu k nádraží jsme zvolili po druhém břehu, kde jsme se koukali na různé pouťové atrakce. Došli jsme ulicí v Pěšinkách až k fotbalovému stadionu. Probíhal tam zápas mladých fotbalistek a tak jsme mohli posoudit, jak tento sport ovládá ženské pokolení.

Vlak nám vyjel ze Světlé nad Sázavou. Ve 13.42 hod. Nálada byla celou dobu výletu velice pohodová, děti výlet bavil, nezlobily a byli jsme příjemně unaveni. Myslím, že přínosem bylo především to, že jsme mohli vidět, jak probíhá výroba věcí, které děti běžně používají, stejně tak i  chování dětí v jiném prostředí, než v DD.

Vypracovala: Bc Lenka Doležalová

sklárny (3) sklárny (4) sklárny (6)